НОВИНИ

НОВИНИ З ФРОНТУ: обстановка на сьогодні, – 23 березня 2022

28 доба війни росії проти України

Центр WEBSITE: http://mediarnbo.org

Центр TELEGRAM: https://t.me/mediarnbo

Центр FACEBOOK: https://www.facebook.com/mediarnbo

Центр – YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCJNNRButA6p0EU-T2GjoHAQ/videos

Оперативна інформація станом на 06.00 23.03.2022 щодо #російського_вторгнення
 
Розпочалася двадцять восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
 
Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
 
На Східному напрямку оперативні угруповання військ діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Не дають противнику можливості відновити наступ в напрямках на Слов’янськ та, частиною сил, на населений пункт Лозова. Стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя.
 
Угруповання об’єднаних сил стримує просування загарбника в напрямку на міста Попасна та Курахове. Здійснює кругову оборону Маріуполя.
 
На Північно-Східному напрямку продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні. Основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу противника у районі населеного пункту Малин.
 
На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ.
 
На Південно-Східному напрямку проводиться оборонна операція, здійснюється підтримка дій сухопутних угруповань військ та окремих підрозділів, оборона пунктів базування і морських портів у Чорноморській операційній зоні. Продовжується ведення оборони міста Миколаїв та населених пунктів Миколаївської області.
Наші захисники стримують противника у напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку, проводять стабілізаційну операцію, виконують завдання територіальної оборони.
 
Відмічено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу.
 
Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет. Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювали ураження ворожих крилатих ракет.
 
На території російської федерації продовжується прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу окупаційного угруповання військ, що діє у війні на території України. Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби і підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців, віддається перевага тим хто вже має бойовий досвід.
 
На території білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння діючої нелегітимної влади російській федерації у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між республікою білорусь та Україною. Інформація уточнюється.
 
Водночас, за наявною інформацією, по території республіки білорусь триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.
 
Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані.
 
Зберігаємо спокій!
 
Разом переможемо!
 
Слава Україні!
 
 
 

Operational information as of 06.00 23.03.2022 regarding the #russian_invasion.

The 28th day of the Ukrainian people’s heroic resistance against russia’s military invasion has begun.
 
The defence forces continue to conduct a defence operation in the Eastern, Southern, and Northeastern directions.
In the Eastern direction the operational groups of troops are operating in the Donetsk, Slobozhansk, and Eastern part of the Tavriya operational districts. They are not giving the enemy an opportunity to renew their offence in the directions of Slov’yansk and, part of the forces, on the Lozova locality. They are restraining the advances of the enemy in the direction of Zaporizhya.
 
The combined forces are holding back the invader in the direction of the cities of Popasna and Kurakhove. They are also carrying out the circular defence of Mariupol.
 
In the North-Eastern direction, the defence operation continues in a designated operational zone. The main efforts are focused on covering the state border, holding back the enemy’s offence in the area os Malyn.
In the Siversky region, a group of troops holds the defence of Chernihiv and holds back the advancement of the enemy in the direction of Kyiv.
 
In the South-East direction a defence operation is being carried out, as well as the support of troops’ ground operations and individual units, and the defence of bases and seaports in the Black Sea operational zone. The defence of the city of Mykolayiv and Mykolayiv region continues.
 
Our defenders are holding back the enemy in the direction of Kryviy Rih and Novovorontsovska, conducting a stabilising operation, and carrying out territorial defence tasks.
 
There is a note of the enemy’s aviation carrying out active tasks, as well as missile strikes, over the past 24 hours.
The Air Force and Armed Forces of Ukraine are repulsing concentrated missile and air strikes of the enemy, covering important objects in Ukraine from the air, and grouping troops. Over the past 24 hours over 17 of the enemy’s air targets have been hit (6 aircrafts, 5 UAVs, 1 helicopter and 5 cruise missiles). Additionally, the aviation of the Air Forces have made devastating blows to the accumulation of equipment and manpower of the enemy, and have damaged the enemy’s cruise missiles.
 
On the territory of the russian federation, covert mobilisation continues, with the aim of replenishing the personnel losses in the occupying group of troops operating on the territory of Ukraine. Military commissariats are making efforts to attract former servicemen to serve and sign the relevant contracts of former servicemen, and preference is given to those with combat experience.
 
On the territory of belarus the representatives of the opposition forces and concerned citizens who condemn the assistance of the current illegitimate government of the russian federation in the war with Ukraine, have partially disrupted the railway connection between republic of belarus and Ukraine.
Information to be confirmed.
 
At the same time, based on the available information, russian and belarussian military equipment is being actively moved across the territory of the republic of belarus, and further accumulated along the Ukrainian border.
In certain areas, the enemy has been demoralised. Thus, during the storming of the city of Mariupol, in one of the special forces units that were involved in active hostilities, less than 10% of the personnel are prepared to continue to take part in the war, and the remaining personnel are either killed, wounded, ill, or demoralised.
 
Keep calm!
 
Together we will win!
 
Glory to Ukraine!